Zpravidla na začátku semestru vybereme některou z knih bible, a tu postupně kapitolu po kapitole pročítáme. Není to striktní.

Scházíme se pravidelně ve středu od 20:00 hodin v přízemí budovy B, v ekumenické místnosti.

Ekumenická místnost je vedle studovny v budově B. Studovnu lze najit v chodbičce mezi evakuačním a normálními výtahy.

Pročítáme knihu Lukáš.
  • 12.10 - diskuze na téma: Jaké jsou podmínky k spasení. Rozebírali jsme Janovu 6. kapitolu a Lukášovu 1. kapitolu.